MOSTRA POÈTICA
del Rector de Vallfogona

 
Q
uan les lletres catalanes eren en franca decadència, les castellanes gaudien d'una salut plena: era el siglo de oro de la literatura castellana.  Aleshores a Catalunya eren molt pocs els conreadors de la llengua catalana. La producció literària era escassa i més aviat vulgar, empobrida i plena de castellanismes. Mentrestant a Castella florien les seves grans figures de la literatura. La llengua castellana penetrava amb força en la societat culta catalana i anava adquirint puixant prestigi. Els nobles i poderosos de l'època, com una mena de moda, s’anaven passant al castellà.  Aquesta tendència afectava el lèxic i la sintaxi, i fins i tot la forma versificadora es veia influenciada.  Els poetes catalans d'aquell temps poc a poc anaven imitant la mètrica i els models literaris dels escriptors castellans. Sovint tractaven els mateixos temes que caracteritzen la sensibilitat barroca: poesia escatològica,  satírica, burlesca, amorosa,  de vegades fins i tot eròtica, amb inclusió freqüent d'al·lusions mitològiques. F.Vicent Garcia no se salvà d'aquesta tendència, però, en mig d'aquest ambient tan poc propici va ser sempre fidel al seu idioma nadiu, sempre va escriure en català. No és gens estrany, doncs, que sigui reconegut com el poeta català més destacat i representatiu del barroc. Ës impropi parlar de decadència la literatura catalana. Per a la confecció dels seus poemes, habitualment, emprà les rimes castellanes en ús: el romanç, les quartetes, el quintet i la dècima. El sonet, però, era la seva forma preferida, a jutjar per la nombrosa quantitat que en coneixem. La fama obtinguda fou tan notòria que en un informe que el Consell de Cent va enviar al rei Felip IV, deia: "en
nuestros tiempos floreció en la poesía catalana, el doctor García, rector de Vallfogona, cuyos poemas son celebrados por insignes en agudeza, dulzura y propiedad de pensamientos
"

 

 
El recull que presento no és pas, ni de bon tros, un compendi antològic, senzillament és una petita mostra d'escrits en vers. En prosa només coneixem el sermó fúnebre  que predicà a la Catedral de Girona en ocasió de les exèquies solemnes del rei Felip III.  Més tard  s'imprimí la històrica prèdica, esdevenint així el primer text imprès del nostre rector-poeta. L'edició de l'obra en vers, no pogué veure-la en vida, atès que no es publicà fins l'any 1700. El criteri de selecció que he seguit no és ni qualitatiu –aquesta tasca la reservo als experts-, ni temàtic, ni cronològic, senzillament: són uns quants poemes escollits a l'atzar i de preferència estrictament personal.
Al Rector de Vallfogona se l'hi han atribuït poesies i anècdotes de les que sovint no en tenim constància fefaent de la seva autenticitat, però, tampoc coneixem raons prou fonamentades per declarar-les apòcrifes.
Per a la reproducció de la majoria d’aquests textos he utilitzat com a fonts preferents dues excel·lents compilacions realitzades modernament per dos tractadistes actuals que han estudiat amb rigor l'obra de F.Vicent Garcia: els professors Albert Rossich, Giuseppe Grilli, com també les publicacions de J. Vidal Alcover, M.A. Massip i J.F. Massip.  He considerat que els seus treballs són impecables, amb encertats i curosos retocs ortogràfics ajustats a la normativa  moderna que òbviament permeten una lectura més fàcil i entenedora. Alhora que són, també, la millor garantia d'autenticitat, fet que em permet d'obviar i perpetuar la reproducció d'obres de genuïnitat dubtosa.

El Prof. Albert Rossich, des de fa anys, ha teballat incansablement preparant l'edició crítica de les obres de Garcia. Aquest esforç ja ha fructificat amb la publicació del primer volum de l'obra:
Poesia Completa. Sonets i dècimes de Francesc Vicent Garcia, Rector de Vallfogona.  El segon volum recollirà els romanços i les altres formes mètriques.  El tercer  inclourà la Comèdia de Santa Bàrbara, el Sermó i alguns poemes dels falsament atribuïts.
 

SELECCIÓ DE POEMES

SONETS DÈCIMES ROMANÇOS QUARTETS QUINTILLES  GOIGS
POEMES DEL
VIATGE PER MAR
ORACIÓ
PANEGÍRICA
COMÈDIA DE
SANTA BÀRBARA
POEMES AMB
IL.LUSTRACIONS
PROSA
EL SERMÓ
LLISTA
DE POEMES