Els Goigs erròniament atribuïts al Rector de Vallfogona

Una faceta poc coneguda de F.Vicent Garcia és la de gogista.  Tradicionalment cinc goigs s'han considerat composicions sorgides de la ploma del Rector, com també les Cobles a Santa Bàrbara, que avui encara es canten a Vallfogona el dia de la festa patronal.
Tant els goigs a Santa Bàrbara com les Cobles vénen amb partitura i àudio de la melodia.


    !!!
 Recentment hem tingut notícia que Garcia només és autor dels Goigs de Sant Miquel. 
 
 

 

 

 

  

 

 

 


 Goigs a Santa Bàrbara  

    
 
(text íntegre)    
  
Goigs a Santa Bàrbara  

     
 
(text amb música, partitura i melodia )  
 
Goigs a Nostra Senyora de la Bovera 

      
(venerada a la seva ermita de Guimerà - musificació polifònica))
 Goigs a Santa Llúcia  

 
Goigs al Gloriós Arcàngel Sant Miquel
 
     
(Sant Martí de Centelles) text i partitura
 Goigs als quatre màrtirs Just, Paulí, Ascisi i Germà  
      
(venerats al Santuari dels  Àngels de Sant Martí Vell - Girona)
 Cobles a Santa Bàrbara  
      
( text amb música i melodia )
 Cobles a Santa Bàrbara         
      
(text íntegre)        
Goigs a llaor de Santa Bàrbara i de la seva relíquia
      
(text i música)