OBRA EN PROSA: EL SERMÓ

 

 

D'escrits en prosa, de la mà de F.Vicent Garcia, només tenim coneixement d'una peça oratòria, el famós sermó.  Òbviament deixem al marge el seu testament, una carta i assentaments als llibres de l'arxiu parroquial de Vallfogona de Riucorb.
A la Catedral de Girona, el dia 6 de maig  del 1621, es van celebrar unes exèquies solemnes pel rei d'Espanya Felipe III. El bisbe de Girona, Pere de Moncada disposà que el seu secretari particular, Mn. Francesc Vicent Garcia, ocupés el púlpit el dia de la cerimònia funerària per a pronunciar la prèdica ritual.  L'assistència a l'acte fúnebre fou multitudinària, fet que condicionà que les paraules de l'orador no arribessin a tot el públic assistent, és per això que Pere de Moncada ordenà que s'imprimís el Sermó.  En la llicència per imprimir hi llegim:
"Aquest Sermo en les honrres del Rey nostre Senyor que sia en gloria, que predicá en la Seu de Girona lo Senyor Vicent Garcia, Rector de Vallfogona, es de tanta erudició, que mereix veure la llum per la impressió, pera que gozen dell, los que no tingueren la ventura de oyrlo quant se predicá..."
En aquesta edició impresa, l'autor hi introduí una dedicatòria a Francesc de Moncada, comte d'Osona. S'estampà a Barcelona a la casa de Hierony Margarit l'any 1622 amb el títol:
Sermo predicat en la Iglesia Cathedral de Gerona, en les Exeqvies fetes à la Magestat Catholica del Rey Don Phelip Tercer nostre Senyor.
L'any 1882, a Girona, aparegué una reedició a cura de Manel Llach amb la portada següent: "
Una obra en prosa del popular poeta Dr.Francesc Vicens Garcia, Rector de Vallfogona". Aquesta publicació, lamentablement és incompleta, hi falten les pàgines de la 11 a la 22.   Segons l'editor Enric Claudies, en un preàmbul aclareix que va ser impossible d'aconseguir una còpia sencera de l'original.  Aquesta edició escapçada, no obstant, és la que hem conegut i la mateixa que més tard Mn. Ramon Corbella la va incloure dins de la seva obra Mostra dels escrits en prosa i vers del Dr. Francesc Vicens Garcia.
A Alacant, l'any 2006, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes també va digitalitzar aquesta l'edició del 1882.
Escaientment hem pogut conèixer l'edició original completa digitalitzada pel Cercador Californià.  Gràcies a la bona tasca d'aquestes dues institucions podem llegir amb facilitat aquesta obra en prosa que fins ara era prou arduosa la seva consulta.
A sota s'hi poden veure les portades ambdues edicions :la reedició de l'any 1882. I més avall la de la primera edició (1622). Aquest text es pot consultar clicant sobre la reproducció de la portada.
Els textos de  la segona edició
es poden llegir a ----->   Obres digitalitzades

  
 
2ª edició (incompleta)

                 

                       

 1ª ediciò (completa)