Probablement es tracta d’un acoloriment de la imatge en blanc i negre
 que apareix en la sisena edició de publicada l'any 1840
 Poesias jocosas i serias,
del célebre Dr.Vicens Garcia