Imatge litogrāfica signada per un tal Soler.

Publicada en l'obra

 Poesias jocosas i serias del celebre Dr. Vicens Garcia,
 Rector de Vallfogona

Estampa de Joan Roger, Barcelona 1845