Dibuix al carbonet d'autor desconegut publicat a
"ANTOLOGIA, Francesc Vicenç Garcia, El Rector de Vallfogona"
de Josep Junyent, dins de QUADERNS DE PASTORAL, nş 36-37 1975.