Reproducció d'una postal en blanc i negre

impressa i difosa l'any 1918.

Dibuix de P.Ross.