Manuscrit de Vicent Garcia

Pocs documents originals ens queden de la ploma de Vicent Garcia, això fa que  qualsevol manuscrit a l'abast aconsegueixi un valor inqüestionable per a l'investigador i una atraient curiositat pels lectors interessats pel personatge.  Es reprodueix aquí una carta autògrafa del Rector de Vallfogona datada  al setembre de l'any 1619.   Es tracta d'una missiva de condolènça que va adreçada a les autoritats de Cervera (La Segarra), en la dissortada situació que es trobava aquella ciutat segarrenca per haver-se perpetrat el robatori de la relíquia del Sant Misteri (Veracreu).  A l'ensems els informava que al temple de Vallfogona s'estava construint una esplendorosa capella a Santa Bàrbara ja que ben aviat s'ha de rebre una relíquia d'aquesta santa-màrtir.  El text original es conserva a l'Arxiu Històric Comarcal de Cervera.   Llobet i Portella en feu la transcripció tipogràfica i divulgà la troballa en les pàgines del  Butlletí de la Real Acadèmia de les Bones Lletres. 

Noteu quin era el veritable nom del Rector: només cal llegir la signatura  del document que més avall es reprodueix.  És xocant la diversitat de formes que han emprat els diferents autors per anomenar el Rector de Vallfogona: Vicens, Visens,Vicenç, Vicent, Vicents.  Ell mateix va deixar escrit com es deia o com volia ser anomenat: Vicent Garcia

transcripció tipogràfica