Projecte d'un monument al Rector de Vallfogona 
promogut per Mn. Ramon Corbella. (1920)

Maqueta preparada per Minguell de Verdú (Urgell)

Es diposità  al Museu Episcopal de Vic (Osona)

Tenim notícia que més tard aparegué a la sala de juntes
de l'Associació d'Estudis Ausetans.