Probablement la primera imatge imaginÓria

 que disposem de Francesc Vicent Garcia.

Dibuix de M.Forner (1823)

 a partir d'un gravat de finals del segle XVIII.