Dibuix del rostre del Rector en una auca anecdòtica  (en castellà) de les darreries del segle XIX

Tenia el títol de Historia del Rector de Vallfogona

Imprès pel successor de A. Bosch.  Altés. s.l. Barcelona

Es pot veure l'auca sencera en la secció AUQUES