Reproducció d'un dibuix antic, a la ploma, que publicà el setmanari català il·lustrat L'Escut de Catalunya l'any 1879.

Podem apreciar-hi el porxo, avui desaparegut, just davant del portal d'entrada al temple parroquial de Vallfogona.

Dins d'aquest atri hi havia  l'anomenat  cementiri de preveres i allí la tomba (?) del rector mossèn Francesc Vicent Garcia