A un assumpto llepol
 

 

 No serà persona cuerda 
 ni manco estimada en res, 
 ni tampoc bon portuguès, 
 qui dirà mal de la merda; 
 que encara que sia verda,
 blanca, negra, parda o groga, 
 no és just que ningú se moga 
 per a dir sia dolenta, 
 perquè, encara que és pudenta, 
 és antiquíssima droga.
 
 Los droguers de Sarrià 
 la contemplen nit i dia, 
 i els causa gran alegria 
 quan se'ls converteix en gra.
 Los uns diuen: «Merda és pa!» 
 Altres diuen: «Merda és vi!»; 
 i, si en beuen de matí, 
 mai de la merda se olviden, 
 més que més quan vos conviden 
 a vós, a aquell i no a mi.
 
 «Merda per a vós!», dirà 
 algú que no hi sabrà res, 
 pensant que és poc interès 
 la merda que us donarà.
 Si sabera lo que fa,
 semblant merda no us daria, 
 ans bé se l'aturaria 
 per poder millor passar; 
 merda que no pot llevar 
 sinó gran melancolia.
 
 Quin home és tan imprudent 
 que, tenint ple son baül 
 de merda, no diga al cul 
 que el traga de aqueix turment?
 Clar està! I, encontinent, 
 si és casat, ve ab lo xiuiell 
 sa muiler, i devant d'ell
 xiula, sona i fa pregàries, 
 per a que les voluntàries 
 isquen per aquell portell.
 
 Mirau si és cosa que importa 
 tràurer la merda de dins, 
 puix cagar als dematins 
 a tots los membres conforta!
 ¡Benaurada porta
 que tanca tan gran tesor; 
 que val més que plata i or 
 en qualitat i substància, 
 i, si li falta fragància, 
 ja li sobra la pudor!
 
 Ja sabeu que qui no caga 
 per força té de morir:
 Sempre ho he sentit a dir, 
 des de que deixí la braga.
 Ja sé que diran que em vaga 
 escriurer coses de merda, 
 i que una persona cuerda 
 de merda no ha de parlar; 
 jo responc que lo cagar
 és digne que mai se perda.
 
 Tot açò molt clarament 
 ho declara aquella història 
 que en lo món fonc tan notòria 
 en les bandes de ponent:
 Espantar-se ha la gent 
 de véurer lo que diré; 
 que per ser del cul no sé 
 si serà gràcia o desgràcia
 mes jo penso serà gràcia
 per aquell que caga bé.
 
 A consell se congregaren
 los membres del cos un dia,
 i feren descortesia
 al cul, perqué no el cridaren; 
 però, que bé que ho pagaren!,
 puix, cerrant-se de campinya,
 lo cul les rugues apinya
 i la merda, detinguda,
 prestament fonc corrompuda,
 i lo cap se umplí de tinya.
 
 Lo cervell, de aquells perfums 
 que pujaven ja pudrits, 
 tenia mig adormits 
 los moviments i costums; 
 al pit s'engendraven grums
 que no els podia arrencar; 
 lo ventrell per esclatar 
 estava, de plenitud. 
 Tothom deia: «Açò, que put! 
 Ací no s'hi pot estar!»

              per continuar la lectura   

 

 Lo cor deia a la freixura:
 «Què és açò? Quin vent aportes, 
 que tinc les membranes mortes 
 de rébrer tal podridura?
 De on ix tal desventura,
 que a tants membres embarassa? 
 Dóna'm algun modo o traça
 per eixir de tal misèria; 
 sapiam quina matèria 
 és aqueixa que s'embassa!»
 
 Lo nas, sentint la pudor 
 de aquesta substància i suc, 
 a tots avisa que el buc 
 té tancat lo inferior.
 A tothom dóna tristor 
 véurer aquest pas tancat,
 per on, sabent que enujat 
 estava lo portaler, 
 fan que vaja un missatger 
 de part de tot lo veïnat:
 
 Est fonc lo nas, i per ço 
 pren la posta com lo vent,
 i, arribat, encontinent 
 al cul demana perdó, 
 dient-li «Teniu raó
 d'estar enujat ab ells»,
  i que es servís que els budells
  tanta de merda buidassen. 
 Respongué lo cul: «Que ho facen, 
 per ser jo lo cap de aquells!
 
 Però vull de ací al devant, 
 per ser jo rugat i vell, 
 prenguen de mi lo consell 
 del que se anirà tractant;
 i no em vagen dejectant 
 per aquén per uos racons, 
 perquè tinc dos companyons 
 que em professen amistat
 i m'estan sempre al costat 
 en totes ocasions.
 
 ¿Quin membre més principal 
 té lo nostre cos que jo? 
 ¿No só jo lo més rodó, 
 lo més pulit i lleal?
 ¿Entra per lo meu portal 
 per ventura algun bocí 
 que cause ningun matí 
 plenitud de humor i vent, 
 com fan ells, que encontinent
 tot m'ho fan buidar a mi?
 
 A no ser jo tan humil 
 de cubrir ses desventures,
 no farien travessures 
 ni tampoc del Joan gentil; 
 criminal fan del civil,
 i me van sempre forçant
 que et vaja escopetejant
 per a dar-te enfados, nas.
 I, així, no en tens de fer cas
 si te enuig de quant en quant.
 
 ¡Per ma fe, que mereixien 
 que els deixàs podrir a tots, 
 fent-los tornar com uns bots, 
 puix així em desconeixien; 
 per on avisats ne sien!
 Tu, nas, digues-los-ho a ells, 
 per a que en tots los consells 
 sia lo meu vot primer, 
 puix que em tenen menester
 tant los jóvens com los vells.
 
 Torna-te'n tu, nas, allà! 
 Digues-los lo que t'he dit; 
 que et promet, alçant lo dit, 
 té seré com a germà».
 Respongué lo nas: «Demà
 farem tots grans alimàries, 
 invencions i coses vàries, 
 per haver de tu alcançat 
 que hages obert lo forat 
 de les nostres necessàries!»
 
 De manera que lo cul
 és un membre principal;
 i és un assiento papal,
 i més antic que Saül. 
 Es lo portal del baül
 de nostres necessitats; 
 és clau deus tesors guardats, 
 per a que ningun se'n perda;
 finalment, és lloc de merda 
 on estam insiculats.