OBRES  DIGITALITZADES 

(per reproduir el text cal clicar sobre la portada de cada obra)

Francesc Vicent Garcia,
Rector de Vallfogona
XIV Poemes
 

Ara via Internet tenim a l'abast i de forma gratuïta un llibret digital (ebook) que conté uns quants versos de F.Vicent Garcia. Han seleccionat 14 poemes,  precedits d'un prefaci a cura d' Alfred Santacana.   Aquesta és una iniciativa preparada per LOLAbooks, entitat que està endegant una biblioteca virtual  d'autors catalans i aquesta n'és una de les primeres obres publicades.

NOTA:
En la primera pàgina s'indica un URL obsolet. Ara és: http://rector-vallfogona.cat


 Mostra dels escrits, en prosa i en vers del   Rvnt. Dr. F. Vicent Garcia

Reproducció digital basada amb la primera edició de l'obra publicada per  Tipografia Catòlica de Sant Josep de l'any 1889.  És un treball portat a  terme per la Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes.  Alacant, 2006.
És una edició  preparada per Ramon Corbella.  Mostra del escrits en vers i el Sermó (incomplet) del Dr. Francesc Vicent Garcia, rector de Vallfogona, precedida d'algunes notícies biogràfiques.

 

  POESIAS JOCOSAS Y SERIAS

Aquest enllaç  només funciona amb  Internet Explorer
Caldrà clicar la nota:  "Abra este contenido en una nueva ventana".
Google ha entrat amb força en la digitalització de llibres antics, recuperant amb aquesta iniciativa llibres exhaurits, irremeiablement desapareguts.  L'any 1840 l'estampa e Joseph Torner edità aquest volum  de 218 pàgines que és una reedició millorada del mateix títol aparegut l'any 1820.  Hi afegeix una bona colla de dibuixos a la ploma i el retrat de l'autor.  El títol complet és: POESIAS JOCOSAS I SERIAS del cèlebre Dr. Vicens Garcia, rector de Vallfogona.

Sermo predicat en la iglesia Cathredal de Gerona en les exequies de Phelip III .

Primera i única  obra en prosa, coneguda, de F. Vicent Garcia.    Edició completa impresa any 1622 amb tipologia d'estampació pròpia del segle XVII.
        
 Cliqueu sobre la portada per visionar el text. 


Lo Rector de Vallfogona
 
drama en tres actes i en vers

La Biblioteca virtual Joan Lluis Vives de la Universitat d'Alacant  n'ha preparat  una edició digitalitzada d'accés gratuït. Des d'aquí mateix se'n pot fer lectura, clicant la portada adjunta.
Obra original d'en Frederic Soler (Serafí Pitarra).  S'estrenà l'any 1871 al Teatre Romea i assolí un destacat èxit de representacions. 
L'acció d'aquesta peça
dramàtica es desenvolupa al poble de Vallfogona en l'època que el Rector hi
residia.

 

Una obra en prosa, del popular
Dr. Francesc Vicent Garcia,
rector de Vallfogona
   
        
                             
Sermó que F.Vicent Garcia predicà a la Catedral de Girona en les exèquies pel rei Felip III, el dia 6 de maig  del 1621.
Reproducció digital de la 2ª 'edició 
Impr. Manel Llach a Girona l'any 1882,amb un prefaci d'Enric Claudi Girbal. Digitalitzada per la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.  Alacant, 2006.  Per dissort el text d'aquella publicació era incomplet, hi manquen les 11 últimes pàgines.

.    


   LO RECTOR DE VALLFOGONA


Reproducció digital basada en l'edició de l'impremta i llibreria Ausetana. Vic, 1912.  204 p. 22 cm..
També el procés d'aquesta digitalització ha estat confeccionat per de la Biblioteca Virtual Cervantes d'Alacant, 2006.
En la portadella de l'obra és on es defineix el títol de l'obra: Mostra dels escrits del Dr. Francesc Vicens Garcia. Autor de l'obra: Ramon Corbella