AL FAMÓS BANDOLER
 

 PEROT ROCAGUINARDA

 

Quan baixes de Montseny, valerós Roca,      
com si una roca de Montseny baixara,
mostres al món ta fortalesa rara:
que per a tu, sa fúria tota és poca.

A ningú al cap de tantes bales, toca,
lo qual no veja, si et pot fugir la cara;
que ton valor insigne no repara,
tras falsa mata ni traïdora soca.

Tot aquest Principat fas que badalle,
                                                                         dibuix antic
qui et persegueix de son, qui persegueixes
ab mortal i fúnebre parassisme.

Qui tinga ton judici mire i calle,
i diga't "senyoria", que ho mereixes
per lo millor pillard del cristianisme.                    
                       signatura original d'en Perot Rocaguinarda