SANTA MARIA, LA RODONA      

A la ciutat de Vic (Osona), al segle XIè ja consta l' existència d' una església romànica amb de nom Santa Maria, coneguda popularment amb el sobrenom de "La Rodona",  ja que presentava una estructura poc corrent tenia una planta circular.  Sabem que se n'inicià una  reforma  l'any 1140 i  que acabades les obres, al maig de l'any 1180  el bisbe de Vic Pere Redorta la va consagrar.
El dibuix d' en Pere Puntí, figuradament, representa la capella Santa Maria situada en front de la catedral de Sant Pere i del Palau episcopal.  
El campanar sí que és versemblant ja que va servir de model per construir el del Monestir de Sant Joan de les Abadesses. A finals del segle XVIIIè, irremeiablement, fou enderrocada.
Ens queda però, la Marededéu de la Rodona, una talla policromada de finals del segle XIIè, que es conserva al Museu Episcopal de Vic.

És interessant de senyalar que dia 24 de setembre de l'any 1605 , a Santa Maria la Rodona, el bisbe Francesc Robuster va ordenar prevere a Francesc Vicent Garcia, el famós Rector de Vallfogona.

Recentment, en fer obres de remodelació de la plaça de la Catedral han quedat a descobert les restes arqueològiques d'on estava assentada l'esglesiola anomenada La Rodona. Casualment aquells dies, en una visita a la ciutat, vaig poder fotografiar les runes que de bell nou han quedat colgades sota el nou paviment.