Primeres edicions  de les obres
de Francesc Vicent Garcia
 (Rector de Vallfogona)

 

 

 


SERMO predicat en la Iglesia Cathedral de Gerona, en les Exeqvies fetes à la Magestat Catholica del Rey Don Phelip Tercer nostre Senyor
La primera obra publicada de F.Vicent Garcia. Sermó en l'acte funerari celebrat a Girona el dia 6 de maig del 1621.  Estampat per Hierony Margarít  Barcelona, 1622.

.La Armonia del Parnàs més numerosa en las Poesias varias del Atlant del Cel poètic, lo Dr. Vicent Garcia, Rector de la Parroquial de Santa Maria de Vallfogona. Data falsejada, de fet s'imprimí 1780. Rafel Figueró. Barcelona, 1700
 

 


La Armonia del Parnàs més numerosa en las Poesias varias del Atlant del Cel poètic, lo Dr. Vicent Garcia, Rector de la Parroquial de Santa Maria de Vallfogona.
Primera edició de poesies preparada per l'Acadèmia dels Desconfiats. Rafael Figueró.  Barcelona, 1703.
 

La Armonia del Parnàs més numerosa en las Poesias varias del Atlant del Cel poètic, lo Dr. Vicent Garcia, Rector de la Parroquial de Santa Maria de Vallfogona. Estampa de Joseph Rubió, Barcelona 1820.
.

 

 

Poesias Jocosas y Serias. Francesc Vicenç Garcia.  Es publicà a l'any 1820.

Al 1830 una altra edició amb retocs ortogràfics moderns
.
I al 1840 una nova edició amb abundants il·lustracions i un suplement,  Estampa de Joseph Torner. Barcelona 1840.

 

 

 

Poesias jocosas i serias del cèlebre Doctor. Vicens Garcia, rector de Vallfogona. Nova edició arreglada sobre la feta en lo l'any 20, ab hermosas vinyetas i lo retrato del autor. Estampa de Joan Roger. Barcelona, 1845.

Poesias jocosas i serias del cèlebre Doctor. Vicens Garcia, rector de Vallfogona.  Arreglada sobre la de 1700 i adornada amb vinyetes i lo retrato del autor.. Estampa de Francisco Granell. Barcelona, 1856.

 

 


Poesias jocosas i serias del cèlebre Dr. Vicens Garcia, rector de Vallfogona.
Ultima edició arreglada sobre la feta en lo any 1700. Llibreteria de I.López Bernagosi. Barcelona, 1866

 

Poesias festivas i satíriques del Doctor Vicens Garcia, rector de Vallfogona.  Reedició de la anterior corregida i millorada.  I.Lopez. Editor. Barcelona 1867.

 

 
 

 

 

 

Poesias Jocosas del cèlebre Dr. Vicens Garcia, Rector de Vallfogona. Última edició arreglada sobre la feta en lo any 1700, adornada amb lo retrato del autor. Llibreteria de I.López Bernagosi, editor. Barcelona,1871

 

Poesias Serias del cèlebre Dr. Vicens Garcia, Rector de Vallfogona.  Llibreteria de I.López Bernagosi, editor. Barcelona,1872