capit2.jpg (15472 bytes)

 

 

ESCUT PERSONAL DEL COMANADOR
FRA NICOLAU DE COTONER

 

 

Arribā a ser Gran Mestre de l'Ordre
de l'Hospital de la Comanda de Vallfogona.
Comanava des del Priorat de L'Espluga
 fins l'illa de Malta

(1614-1623)