capit3.jpg (14872 bytes)

 

 

ESCUT D'ARMES DE L'ORDRE
DELS SANJOANISTES  O DELS HOSPITALERS

 

L'Ordre de Sant Joan de Jerusalem
aconseguí la plena jurisdicció de la
Comanda de Vallfogona
l'any 1357