B I B L I O G R A F I A
Descripción: Descripción: Descripción: C:\Users\PC\Documents\WEB RECTOR\orgbar.gif

Descripción: Descripción: Descripción: C:\Users\PC\Documents\WEB RECTOR\llibreria.gif

Obres, articles i citacions sobre el Rector de Vallfogona.  

Descripción: Descripción: Descripción: C:\Users\PC\Documents\WEB RECTOR\ploma.gif

    Textos publicats del Dr. Francesc Vicent Garcia

A la Iusta Poetica tinguda en Gerona, en alabança del Beato Pare Ignaci de Loyola Fundador de la Compañia de Iesvs. Romanç presentat amb el pseudònim: Gaspar Orient. Barcelona, 1611.

Sermó Predicat En La Iglesia Cathedral De Gerona En Las Exequies Fetes a la Magestat Catholica Del Rey Don Phelip Tercer nostre Senyor, Lo Dia 12 de Maig 1621. Per Vicens Garcia, prevere, rector de Vallfogona, secretari del molt Illustre y Reverendissim Senyor Pedro de Moncada, Bisbe de Girona. Dirigit a Don Francisco de Moncada, Comte de Ossuna. En Barcelona Per Hieronym Margarit. Any 1622.

La Armonia del Parnás, mes numerosaen las Poesías Varias del Atlant del Cel poetic, lo Dr. Vicent Garcia, Rector de la Parroquial de Santa Maria de Vallfogona. .  Per Rafel Figueró (dita apòcrifa)   Barcelona, 1700.

La Armonia del Parnás, mes numerosa en las Poesías Varias del Atlant del Cel poetic, lo Dr. Vicent Garcia, Rector de la Parroquial de Santa Maria de Vallfogona. Barcelona, 1701.

La Armonia del Parnás, mes numerosa en las Poesías Varias del Atlant del Cel poetic, lo Dr. Vicent Garcia, Rector de la Parroquial de Santa Maria de Vallfogona. Recopiladas y emmendadas per dos Ingenis de la molt Illvstre Academia Dels Desconfiats, Eregida en la Excelentissima civtat de Barcelona, Se dedica a la Mateixa Academia, per medi dels rasgos de la ploma del Rector de Bellesguart Ab llicencia, y privilegi. Per Rafel Figueró. Barcelona, 1703.

Poesías Varias del gran poétich lo Dr. Vicens Garcia, Rector de la Parroquial iglesia de Santa Maria de Vallfogona. Estampa de Joseph Forcada. Barcelona, 1712.

La Armonía del Parnás, mes numerosaen las Poesías Varias del Atlant del Cel poetic, lo Dr. Vicent Garcia, Rector de la Parroquial de Santa Maria de Vallfogona.  Estampa de Joseph Rubió. Barcelona, 1820.

Poesías Jocosas y Serias del célebre Dr. Vicens Garcia. Nova edició aumentada, corretgida  arreglada a la ortografia moderna. Barcelona: Imprenta Nacional de Josep Torner. Barcelona, 1820.

Poesías Jocosas y Serias del célebre Dr. Vicens Garcia, Rector de Vallfogona. Nova edició, aumentada, corretgiuda i arreglada a l'ortografia moderna. Imprenta de Josep Torner. Barcelona., 1830.

Poesías Jocosas y Serias del célebre Dr. Vicens Garcia, Rector de Vallfogon. Arreglada sobre la feta en lo any 1820. Edició ilustrada i s'acompanya de mostras de obras antigas catalanas escollidas. Edició  ordenada per Rubió i Ors.  Estampa de Joseph Torner. Barcelona,1840.

Poesías Jocosas y Serias del célebre Doctor Vicens Garcia, Rector de Vallfogona. Arreglada sobre la feta en lo any 20, aumentada i adornada ab hermosas viñetas i lo retrato del autor. Edició económica. Ilustrada. En la Estampa de Joan Roger. Barcelona, 1845.

Poesías Jocosas y Serias del célebre Doctor Vicens Garcia, Rector de Vallfogona. Nova edició arreglada sobre la feta en lo any 1700. arreglada ab viñetas i lo retrato del autor. Estampa de Francisco Granell. Barcelona,1856.

Poesías Jocosas y Serias del célebre Doctor Vicens Garcia, Rector de Vallfogona. Última edició arreglada sobre la feta en lo any 1700. Llibreteria de I. López Bernagosi, editor. Barcelona,.1866.

Poesías Festivas y Satíricas del Dr. Vicens García, Rector de Vallfogona. I. López Editor. Llibreria Espanyola.
Barcelona, 1867

Poesías Jocosas del célebre Dr. Vicens Garcia, Rector de Vallfogona. . Llibreteria de I. López Bernagosi, editor. Estampa de Narcís Ramírez y C.. .Barcelona, 1871.

Poesías Serias del Dr. Vicens Garcia, Rector de Vallfogona . I. López Editor. Llibreria Espanyola. Edició arreglada sobre las fetas en los anys 1700, 1820, 1840, 1856 y 1866. Imprenta de Ramírez y Cª. Barcelona. 1872.

Poesías Festivas y Satíricas del Dr. Vicens García, Rector de Vallfogona . Imp. Ramírez y Cía. Barcelona, 1876.

Una obra en prosa del popular Poeta Dr. Francesch Vicens Garcia Rector de Vallfogona. Reimpresa de la única edició de 1622 y precedida de un prolech per N'Enric Claudi Girbal, Cronista de Girona.  Imprenta de'n Manuel Llach. 5. Girona, 1882.

Poesías festivas y satíricas de Vicens Garcia, Rector de Vallfogona. Ilustrada amb dibuixos de J. Pellicer MonsenyEd.Llibreria López.  Estampa de Lluís Tasso Serna. Barcelona, 1887.

Poesías Festivas, Cuentos y Chistes del Dr. Vicente García, Rector de Vallfogona..
Imprenta Gracience. Gracia. Any desconegut.

Poesies del Rector de Vallfogona. "El Borinot" nº 111-184, foliats. Ed. Altés. Barcelona, 1926, 1927

Glosa a La Prosa Dies Irae, Dies Illa. Corondeli. Oria. Any desconegut.

A un assumpto llepol.    Dècima amb 10 aiguaforts d'en Joan Vila i Casas.   Impressió personal de l'autor. Sabadell, 1961

Els Goigs i Cobles del Dr. Vicent Garcia, Rector de Vallfogona (1582-1623). Introducció biogràfica d'Osvald Cardona i bibliografia.. Torrell de Reus. Imp. Altés. Barcelona, 1975

Francesc Vicenç Garcia, sonets. Amb prefaci introducctori de Giuseppe Grilli.  Antologia catalana nº 94. Edicions 62. Barcelona, 1979

Dècimes del viatge per mar del virrei de Catalunya i Romanç de les visites a Santes Creus i Poblet.  Homenatge al poeta Dr. Francesc-Vicenç Garcia Rector de Vallfogona en el IV Centenari del seu naixement (1582-1982). Gogistes Tarragonins. Tarragona, 1982

Oració Panegírica. Reproducció facsímil amb introducció biogràfica a cura de Bertran Roige P.  Institut d'Estudis Ilerdencs-Diputació provincial-. Lleida, 1982

Antologia poètica del Rector de Vallfogona.  Albert Rossich. Fundació Roger de Belfort. Imp. Altés. Barcelona, 1985 

Comèdia Famosa de la Gloriosa Verge i Màrtir Santa Bàrbara. Edició crítica a cura d'Àngels Massip i Francesc Massip. Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona. Barcelona, 1987.

Últim cant. Edició amb text introductori del canonge Ramon Corbella.  Imp. Requesens. Montblanc.  Edita la Comissió 375è aniversari de la mort de F.Vicent Garcia. Vallfogona de Riucorb, 1998.

La Armonia del Parnàs de Francesc Vicent Garcia, Rector de Vallfogona. Edició facsímil de la de Rafel Figueró,1703. Amb una introducció d'Albert Rossich. Edicions Universitat de Barcelona i Publicacions de la Universitat de València. Barcelona, 2000.

Francesc Vicent Garcia, Rector de Vallfogona. XIV Poemes. Edició digital .  Prefaci a cura d'Alfred Santacana. Editat: LOLA books, 2001.

Francesc Vicent Garcia, Rector de Vallfogona. Poesia completa, vol.1 (sonets i dècimes). Edició crítica i comentaris a cada poema a cura de n'Albert Rossich  Editorial Barcino. Barcelona, 2023.

Recull de goigs i Cobles atribuïts al Dr. Francesc Vicent Garcia.  Rector de Vallfogona (1579-1623) Comissió del IV Centenari i Gogistes de Tarragona. Imp. Virgili, Tarragona 2023,


Descripción: Descripción: Descripción: C:\Users\PC\Documents\WEB RECTOR\orgbar.gif
 

Descripción: Descripción: Descripción: C:\Users\PC\Documents\WEB RECTOR\libris.gif

               Obres, articles i citacions sobre  F.Vicent Garcia

 

Ajuntament de Barcelona.  Antología breve de elogios poéticos a Barcelona. Pàgs.73-77. Gráficas Europeas. Barcelona, 1969

Amades, Joan. Auca dels costums de Barcelona -La rondalla i el proverbi- El Rector de Vallfogona. Col.lecció de narracions populars. Gràf. Calmell. Barcelona, 1937

Amades, Joan.  El Rector de Vallfogona. Narracions populars, vol. III. . Dibuixos de  Barrillon.  Graf. Calmell. Barcelona,1938.

Amades, Joan. "El geperut que odiava el Rector de Vallfogona"  dins de Històries i llegendes de Barcelona. I vol. pàgs. 927-928 Edicions 62. Barcelona. 1984.

Amades, Joan. "Tradicions del Rector de Vallfogona".  Dins de Folklore de Catalunya-I  pàgs. 1047-1069 Ed. Selecta. Imp. Altés. Barcelona, 1950

Amenós, Amadeu. El Sr. Rector de Vallfogona i el seu eixerit escolanet. Il.lustracions ingènues. Imp. P. Bas. Igualada, 1959.

Andreu Padreny, A. "Història del Rector de Vallfogona"  Miscel.lània Sarralenca. Pàgs. 217-219. Barcelona, 1980

Anònim. (Societat Literària). Textos de Vicent Garcia dins de Mil i un epigrames catalans. Cap. 17, 80, 113, 181. Imp. P. Casanovas. Barcelona, 1878

Aragon, VictorUn poète catalan du XVIIe siècle.- Vicens Garcia, rector de Vallfogona.  Dins de Mémoires de la section des lettres - Académie des Sciences et Lettres de Montpellier (VI) 1874-1878 / 1879. Pgs. 633-658.  Typographie et Lithognaphie Boehm et Fils.  Imprimeurs de l'Academie des Sciences Naturalles. Montpellier,1880
https://mediatheque-patrimoine.perpignan.fr/view.php?titn=364948&lg=CA

Aragonès, Manuel (Roger de Bellford) "El Rector de Vallfogona" El Correo Catalán, 13-I-82 Barcelona, 1982

Arbonès, Jordi. Cavaller de fortuna (novel·la) La Magrana. Barcelona, 2006

Artigues, Antoni. Francesc Vicenç Garcia, rector de Vallfogona. Pàgina web http://magpoesia.mallorcaveb.com/vallfogona/vallfogona.html

Arús, Joan. "Història del sonet a Catalunya" Avui  26-3-78 pàg. 20. Premsa catalana S.A. Barcelona, 1978

Anònim. Auca: Historia del Rector de Vallfogona (en castellà). Facsímil d'una auca  del segle XIX.  Ed. Sucessor d' A.Bosch. Altés s.l. Barcelona, 1975

Autors diversos. Resenya de la Vetllada literaria donada per la Societat Lo Rector de Vallfogona lo dia 2 de octubre de 1876 en Obsequi als Poetas premiats en lo Certamen de la Mercè. Barcelona, 1976.

Ballot Torres, J.P. Gramàtica i Apologia de la Llengua Catalana. Textos en pàgs. 211-214 Estampa F.Piferrer.  Barcelona, 1813

Bargalló, Josep. Un laberint amb pentacròstic i instruccions d’ús. El sonet dialogat del Rector.
https://josepbargallo.wordpress.com/2011/09/06/857/

Bassegoda, Joan. "El rector de Vallfogona" La Vanguardia  7-VIII-75. (resenya de l'homenatge del 1879) Barcelona, 1975

Bassegoda, Joan. "Dibujos para una cabalgata alegórica en honor del Rector de Vallfogona". Dins de El gran Gaudí. (Bassegoda, J.) Pàgs. 149-153.  Ed. Ausa. Sabadell, 1989

Bassegoda, Joan. "Un catalán en la corte de Felipe IV" ABC  16-X-98  Madrid, 1998

Batllori, Miquel. "El Rector de Vallfogona, quatre-cents anys després". Dins de Francesc Vicenç Garcia rector de Vallfogona." (Mundo A.) Pàgs. 19-24. Barcelona,1982

Bausili, Antoni M. "El Rector de Vallfogona, feia de rector d'Òdena". Parròquia de Sant Pere  Full parroquial nº 3 Òdena, 1983.

Beguer, Manuel. "D. Francisco Vicente García Torres, Rector de Vallfogona"Dins de Compendio de historia de Tortosa. Pàgs. 67-69. Tortosa, 1928

Bertran i Rogé, P. El Rector de Vallfogona Francesc Vicent Garcia, i les terres de Lleida. (Oració panegírica a la Paheria) Institut d'Estudis Ilerdencs-Diputació provincial. Lleida, 1982

Butlletí de l'Associació d'Excursions Catalana.  "Les festes de Vallfogona de Riucorb". Vol. I, pàg. 177. Barcelona, 1880.

Bladé Desumbila, A.  "A la recerca del famós rector de Vallfogona". Avui-extraordinari de Nadal  nº 1438. 19-12-80. Premsa Catalana S.A. Barcelona, 1980

Blanco, Vicenç. "Valor literari del Rector de Vallfogona".  Dins de Vallfogona aigua i poesia a la Vall del Corb (Corbella, Domènec).  Pàgs. 106-111. Claret S.A. Barcelona, 1999

Bohigas, Joaquim. Historia del Rector de Vallfogona D. Vicente García. Sociedad Editorial Manresana. Manresa. 192..?

Bompiani, Valentino. "Garcia, Francesc Vicenç" dins de Diccionario de autores de todos los tiempos y de todos los países" (es traducció de l'original italià Dizionario degli autori) Vol. II  4ª ed. pàg. 982  Hora s.a. Barcelona, 1992

Bonada, Lluís.  "Fixada , per primera vegada, l'obra autèntica del Rector de Vallfogona".   Avui 14-X-84. Premsa Catalana. Barcelona, 1984

Borromeo, Carlos.  Anécdotas y cuentos que se atribuyen á Vicente García, rector de Vallfogona (traducidas al castellano) Ed. Succ. d'Antonio Bosch. Barcelona, 1880

Camins Freixas, J. Auca intrascendent del Rector de Vallfogona.  Ed. J.Martí. Altés s.l. Barcelona, 1978

Canela,R.M.   Llegendes de la Conca de Barberà. Pàgs. 45-51.  Farell editors.  Sant Vicenç de Castellet. 2007

Capmany, MªAurèlia. "El Rector de Vallfogona", dins de Temps passat, notícia d'avui. Pàgs. 116-117. Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat. Barcelona, 1978

Cardona, Osvald. "Vicent Garcia i els seus Goigs". Dins de Els Goigs i Cobles del Dr. Vicent Garcia. (a cura d'en  Torrell de Reus). Comissió de l'Aniversari del Rector de Vallfogona. Imp. Altés. Barcelona, 1975

Cardona, Osvald. Dins de Els Grups de vocals. Pàgs. 130-133, 145-147  Edit. Dalmau. Barcelona, 1977

Cardona, Osvald. "El Rector de Vallfogona" dins Butlletí interior del seminari d'ensenyament de català. nº 102, any X. Omnium Cultural.  Barcelona 1975 

Carreras Bulbena, J.R. "El Rector de Vallfogona" dins de La Academia desconfiada y sos academics. Pàgs. 108-109. Barcelona, 1920

Carreras Tarragó, J.M. "Esboç biogràfic". Dins de Francesc Vicenç Garcia i la seva època "La Segarra". Pàgs. 5-8. Santa Coloma d Queralt, 1982 

Casassas, Vergés, Vallverdú, Molas i alt. Què és Catalunya? Pàgs. 99,101 Edicions  62 - Caixa de Pensions. Barcelona, 1980

Castellà Gassol, J.  "L'anecdòtica figura del curiós rector de Vallfogona en el seu IV centenari" El Món 10-XII-82. Barcelona, 1982

Castillo y Alba, E. "El Dr. Vicente García, su biografía y juicio crítico de sus obrasPàgs. 117-118. Dins de Certamen de la Academia de la Juventud Católica de Tortosa en honor de su excelsa patrona la Virgen. Impremta Salvador Insuar.  Tortosa, 1879

Ciré, A. El Rector de Vallfogona. (II Certamen literari humorístic) Arts Gràfiques Rabassa. Reus,1936.

Clarasó, Noel. "Rector y monaguillo" La Vanguardia  10,11-10-75  Barcelona, 1975

Coll, P. " Lo Rector de Vallfogona no tenia salipàs". Dins de Collegats, l'Anuari del Centre d'Estudis del Pallars, pàgs. 147-152. Virgili i Pagès. Lleida, 1988

Coll, Pere. Francesc Vicenç Garcia i els seus miralls. Index, 2021

Coma, Josep. "Recordant el Rector de Vallfogona"  Terrarubra nº 73 16-1-2002. (http://www.terrarubra.org/TR73.htm) Tarroja, 2002

Coma, Josep. "Els pretendents de la majordoma"  Terrarubra nº 76 (http://www.terrarubra.org /TR76.htm) Tarroja, 2002

Coma, Josep. "De l'escolanet i la majordona"  Terrarubra nº 79 (http://www.terrarubra.org /TR79.htm) Tarroja, 2002

Comas, Antoni. "El Rector de Vallfogona" dins de Antologia de la Literatura Catalana.  Pàgs. 209-213. Edit. Diàfora. Barcelona, 1981

Comas, Antoni. Història de la Literatura  Catalana. Vol. IV, pàg. 76-86. Ed. Ariel. Barcelona, 1981

Comerma Vilanova, J. Dins de Història de la Literarura Catalana, I. Pàgs. 283-286. Ed. Políglota. Barcelona, 1923

Corbella Llobet, Domènec. "Francesc-Vicenç Garcia, Rector de Vallfogona (1579-1623)". Dins de Vallfogona, aigua i poesia a la vall del Corb. Pàgs. 93-111. Ed. Claret. Barcelona, 1999

Corbella Llobet, Domènec. "Cronologia biogràfica de Francesc Vicent Garcia (1579-1623), rector de Vallfogona, i dels seus aniversaris."  Dins de  Vallfogona de Riucorb. Imatge i memòria. Pàgs. 65-76. Ed. Farell ed. i Parròquia de Santa Maria de Vallfogona de Riucorb, 2003.

Corbella Llobet, Domènec. El Rector de Vallfogona i l'humor clerical català. Farrell editors. Sant Vicenç de Castellet. 2008.  Una 2ª edició actualitzada, 2023

Corbella Llobet, Domènec.  "Sant Pere dels Bigats en temps del rector de Vallfogona" dins L'escultura sublimada - Santa Pere dels Bigats de Vallfogona de Riucorb. Pàgs. 23-27 i 38
Publicacions i edicions Universitat de Barcelona, 2010.

Corbella Llobet, Domènec. "El  Rector de Vallfogona" Dins de  Guia històrica i patrimonial de Vallfogona de Riucorb.  Pàg. 100-112 Publicacions urv i edicions Universitat de Barcelona, 2020.

Corbella Llobet, Domènec. El Rector de Vallfogona, aventures, poemes i llegendes.  Ed. La Musca.  2023

Corbella LLobet, Ramon. Lo Rector de Vallfogona i los seus escrits. Vic, 1889

Corbella LLobet, Ramon. Mostra dels Escrits en Prosa y en Vers del Rnt. Dr. Francesch Vicens Garcia, precehida d'algunes notícies biográfiques del autor.  Tipografia  y Llibreria Catòlica de Sant Joseph. Vic,1889.  Edició digital

Corbella LLobet, Ramon. "Notes biogràfiques sobre el Dr. Garcia". Dins de Lo Nostre Poble. Aplech de Noticies fahents pera l'Historia de Vallfogona. Cap. XIVIl.lustracions i caplletres de M. Rocafiguera.. Tipografia Católica de Sant Joseph.. Vic, 1898.

Corbella LLobet, Ramon. Un Vallfogoní (R. Corbella). Mostra dels escrits del Rnt. Garcia y quatre noticies biogràfíques del autor. Tipografia y Llibreria Católica de Sant Joseph. Vic, 1902

Corbella LLobet, Ramon. Mostra dels escrits del Dr. Francesc Vicens García. 3ª edició revisada. Impremta y Llibreria Ausetana. Vic. 1912.

Corbella LLobet, Ramon. "Rvnt. Vicens Garcia, Rector. Notes biográfiques, seguides d'unes composicions poétiques". Dins de Història de Vallfogona (2ª edició de Lo nostre poble). Capítol VI. Impremta i Llibreria ausetana. Vic, 1913.

Corbella LLobet, Ramon. Lo Rector de Vallfogona i els seus escrits... 4ª edició revisada. La Hormiga de Oro. Barcelona, 1921. .

Corbella LLobet, Ramon. "Vicenç Garcia". Dins de Història de Vallfogona (3ª edició de Lo nostre poble) Cap. VI, pàgs.135-161  Ed. Marti Morera. Imp Altés Barcelona, 1975

Corbella LLobet, Ramon. El Rector de Vallfogona i els seus escrits. Reedició de la 4ª edició amb abundants textos complementaris. Ed. Josep Martí.  Imp. Altés.  Barcelona, 1976

Diccionari Biogràfic. Vol. II "Francesc Vicens Garcia". Edit. Alberti. Barcelona, 1960

Diccionari de la llengua catalana. (nova edició enciclopèdica il.lustrada)  "Francesch Vicents" Vol. I, pàg. 857.  Salvat y Comp, editors. Barcelona, 1910

Diccionari Enciclopèdic Català. "Garcia F.V." pàg. 680. Salvat Edit. Barcelona, 1938

Diccionari Enciclopèdic de la llengua catalana. Vol. II, pàg. 673. Barcelona, 1931

Diccionari Enciclopèdic (Salvat Català) "Garcia i Torres Francesc Vicens" Vol. IV, pàg. 1613   
Salvat Editors S.A., Barcelona, 1974

Diccionario de autores. " Garcia, Francesc Vicenç" Vol. II. pàg. 982. Hora S.A. Barcelona, 1992
(traducció de l'obra original italià, Diczionario degli autori. Bompiani Editore)

Diccionario enciclopédico Labor.  "F.V. Garcia" Vol. IV, pàg. 92  Talleres gràficos Ibero-Americanos. Barcelona, 1965

Dolça Catalunya. "El Rector de Vallfogona". Vol. II, pàgs. 178-179. Edit. Mateu. L'Hospitalet de Llobregat, 1968

D.S.G.  Vida del cèlebre Doctor Vicens Garcia, Rector de Vallfogona. (Extractada de la dels Rectors dels Banys Pitalluga). Edit. Torner. Barcelona, 1830 Altres edicions els anys 1840,1856, 1871,1887.

El Borinot. Textos de F.Vicent Garcia. Altés. Barcelona, 1926

El Eco del Centre de Lectura. Nº 27 (31-8-1979)  Número especial dedicat a biografia i alguns poemes de F.Vicent Garcia. Centre de Lectura. Reus, 1879

Enciclopedia Espasa. "Vicente Garcia, rector de Vallfogona- biografía".  Barcelona

Enciclopedia de la Religión Católica. Vol. III, 1280-1281 Dalmau & Jover. Barcelona, 1952

Enciclopèdia Universal Ilustrada. "Vicente Garcia, rector de Vallfogona"  Vol. XXV, pàgs. 768-769  Edit. Hijos de J. Espasa. Barcelona, 1924

Espinàs, J. M. "Vallfogona i el Rector". Dins de Viatge a la Segarra. Pàgs. 166-171. Col.lecció Pinya de Rosa.  Imprès a Flamma. Barcelona.

Fàbrega, Jaume. La cuina del barroc en temps del Rector de Vallfogona. Farrell editors, Sant Vicenç de Castellet. 2023

Fàbregas, Xavier. "Comèdia famosa de Santa Bàrbara..." dins Història del teatre català. Millà. Barcelona, 1978.

Faulí, Josep. "Veus i lletres de Catalunya". Destino  29-3-79 pàg. 39. Barcelona, 1979

Faura, Antonio. Historia del Dr. Vicente Garcia, Rector de Vallfogona. Barcelona, 1880 (?)
Nova edició facsímil. Ed. Peninsular. València

Feliu i Codina, J. Lo Rector de Vallfogona. (novel.la històrica original) Il.lustracions de J. Vinardell. Imp. de Espasa Germans y Salvat. Barcelona, 1874

Foguet, Gabriel. "Rector de Vallfogona", dins de Memòria d'excavacions a la plaça de l'església (Vallfogona de Riucorb, 1990)  Pàg. 13-14  Direcció General del Patrimoni Cultural 404.  Generalitat de Catalunya.

Forner, Climent.  "El meu Rector de Vallfogona". Dins de Francesc Vicenç Garcia rector de Vallfogona. Mundo A. Pàgs. 233-244. Barcelona,1982

Forner, Climent. Auca del Rector de Vallfogona. Dibuixos de Pilarín Bayés. Ed. Ajuntament de Vallfogona. Altés s.l. Barcelona, 1982

Forner, Climent. "El Rector de Vallfogona" Dins Foc Nou (94)  pàgs.. 8-14, 1982

Forner, Climent. "El sagristà del Rector de Vallfogona"  Dins Dos contes de por. Berga, de l'Albi, 1990

Fort i Cogul, E. El Rector de Vallfogona i Santes Creus. Arxiu bibliogràfic. . Imp. Sues. de Torres & Virgili. Tarragona, 1950.

Fort i Cogul, E. El Rector de Vallfogona. Episodis de la Història. Nº 50. Rafael Dalmau, editor Obradors R. Salvá, Barcelona, 1964.  (2ª edició, 1997)

Frías, Isidor. Comentaris previs. El Cant últím del millor cígne català, lo autor en las suas agonías. Imprenta del Magisteri. Reus, 1879.

Fundació d'Història i Art Roger de BelfortFrancesc Vicenç Garcia, Rector de Vallfogona. (Enregistrament sonor en cinta magnètica de biografia i recital poètico-musical.  Declama Climent Forner). Vallfogona, 1982

Garcia Silvestre, M. Història Sumària de la Literatura Catalana. Pàgs. 286,288,315,316  Edit. Balmes. Barcelona, 1932

Gassó Carbonell, Ll. Les Mil Millors poesies de la Llengua Catalana.  Pàgs. 52-53  Edit. Glosa.  Barcelona, 1979

Gibert, J. Girona. Petita història de la ciutat i de les seves tradicions i floklore. Pàgs. 148-149 Barcelona, 1946

Giménez Caballero, E.  "Ante la tumba del catalanismo" Vértice  2-5-47. Sucs. de Rivadeneyra S.A. Madrid, 1947

Gimferrer, Pere, "Reivindicación del Rector de Vallfogona" Dins de Destino (2164) Barcelona, 1979

Girbal, E.C.  Una Obra en Prosa del popular Poeta Dr. Francesc Vicens Garcia Rector de Vallfogona. Girona, 1882

Gisbert Canes, J. "Francesc-Vicent Garcia i Torres" dins Tarragona:Escultures, Làpides i Fonts. Pàg. 25. Arola Editors, Tarragona, 2003

Gisbert, Josep.  "El Rector de Vallfogona un personaje rodeado de leyenda, celebridad y polémica". La Vanguardia  20 i 25-11-81 Barcelona, 1981

Grau Pujol, J.M. i Puig Tàrrec, R. "El salvament de l'arxiu parroquial de Vallfogona de Riucorb i el seu trasllat a Reus (1936-1937)" pàgs. 41-48 article dins la revista Recull, Santa Coloma de Queralt, 12, 2010

Grilli, Giuseppe. Assaig introductori dins  Francesc Vicenç Garcia, sonets. Antologia catalana nº 94. Edicions 62. Barcelona, 1979

Hernández, B. i Morera, F.  "Biografía de D. Vicente Garcia". Pàg. 37-42... Dins de  Descripción histórica de las estátuas, medallones, bajos relieves y bustos que adornan el frontispicio del palacio de las Exmas. Coroporaciones Diputación Provincial y Ayuntamiento de la fidelísima y ejemplar Ciudad de Tarragona. Imp. Puigrubí y Arís. Tarragona, 1865

Hiperenciclopèdia.  (base de dades de Gran Enciclopèdia a Internet) "Francesc Vicent Garcia i Torres" Enciclopèdia Catalana S.A. Barcelona.

Història de la Cultura Catalana. Vol. II Renaixement i Barroc, ss. XVI-XVII. "Garcia, Vicent - Rector de Vallfogona" pàgs. 143, 157, 163-164, 166. Edicions 62. Barcelona, 1997.

Iglèsies, J. Història de l'Excursionisme dins de l'Enciclopèdia de l'Excursionisme. pàg. 102 Edit. Dalmau. Barcelona, 1964

Iniesta, Abel.  Antologia Poètica del Barri Chino Pàgs. 85-89  Edit. Forner. Barcelona, 1969

Jaubert de Passa i Fra Pere.  Referència explícita al Rector de Vallfogona com a model dins de Poesia eròticoburlesca del segle XIX. Edicions del Trabucaire. Perpinyà, 2001.

Jaume Grau, Ll. "El quart centenari del Rector" Avui  6-1-82  Premsa Catalana. Barcelona, 1982

Jaume Grau, Ll. ". "L'aniversari del  poeta més popular del barroc català". Avui  10-1-82  Premsa Catalana. Barcelona, 1982

J.G.C. "Escenificada una comedia del Rector de Vallfogona". La Vanguardia. 3-IX. Barcelona, 1982

J.M .C. Biografía Eclesiástica Completa. VIII. Biografia de F Vicent Garcia. Imp. Grau i Cia.
Barcelona 1854.

Junyent, Eduard.  "Una creu del bisbe Robuster i el Rector de Vallfogona".  Ausa  nº 42, pàgs. 306-308. Vic, 1962

Junyent, Josep.  Antologia: Francesc-Vicenç Garcia, "El Rector de Valfogona" Separata dins Quaderns de Pastoral, Vol. VII nº 36-37, pàgs. 211-254 . Ed. Centre d'Estudis Pastorals, Barcelona, 1975

La Copona. Número dedicat al F.Vicent Garcia. Pàgs. 25-26  Imp. Rossell. Barcelona, 1897

La Llumanera de Nova York. Crònica, en vers i amb il.lustracions a la ploma, de la commemoració del 250è centenari de la mort de F.Vicent Garcia. Nº 56  Nova York, 1879.

La Segarra. "Francesc Vicenç Garcia i la seva època".  Nº monogràfic en ocasió del IV Centenari del Naixement del Rector de Vallfogona 1582-1981.(Carreras, Massip, Vidal, Rossich, Serra, Moncunill, Puig) Revista la Segarra. Santa Coloma de Queralt, 1982

  La Veu de Montserrat  II, pàgs. 123,124,128.   "Los dos Testaments del Rector de Vallfogona".
  Abadia de Montserrat, 1879.

L'Abella d'or.  Referències a Garcia.  Barcelona, 1929

L'Escut de Catalunya. nº 5. "Lo Doctor Francesch Vicens Garcia, rector de Vallfogona"

L'Escut de Catalunya. nº  16. Crònica de les festes en honor a F.Vicent Garcia del 1879. Barcelona, 1879

L'Escut de Catalunya. nº  22. "L'Esglèsia de Vallfogona de Riucorb" Barcelona, 1879

L'Escut de Catalunya. nº  24.  Veredicte del certamen literari. Barcelona, 1879

L'Esquella de la Torratxa.33, "Las festas de Vallfogona"  pàgs. 1-2 . Barcelona, 1879

L'Excursionista nº 11 "Las festas de Vallfogona" pàgs. 1-8   Ed. Associació catalanista d'excursions científicas. Barcelona, 1879

LLobet Alba i Miquel Roser. Un estel al cel de Vallfogona. Il·lustracions d'Ignasi Blanc. Pagès editors, Barcelona (2023)

Llobet Portella, J.M. "Nova informació documental relacionada amb el Rector de Vallfogona (1606-1626) Dins de Palestra Universitaria, 6 (1992) Pàgs.75-91. Ed. U.N.E.D. Centre Associat. Cervera, 1992

Llobet Portella, J.M. "Cartes de tres escriptors del període barroc: Francesc Vicent Garcia, Gaspar Altisent i Jaume Puig"  Boletín de la Real Academia de  Buenas Letras de Barcelona XLV (1995-96) pàgs. 481-490 Barcelona, 1996

Marías, Julián. "Las instalaciones lingüísticas" La Vanguardia  11-7-76. Barcelona, 1976

Márquez, Eduard. "Notes biogràfiques del Dr. Vicens Garcia, Rector de Vallfogona". Dins de Primers Jocs Florals del Balneari de Vallfogona de Riucorb (1947). Pàgs. 63-90  Tip. Joan Cunillera. Reus, 1948

Marsal, L. "El Rector de Vallfogona" Dins de Arxiu de tradicions populars. Pàgs. 86-89 Casa de la Caritat, imp. Barcelona, 1928

Martí de Riquer i al. Antologia general de la poesia catalana. "Quaderns literaris" nº 100 pàgs. 116-118 Imp.Àngels. Barcelona, 1936

Massip, J. Francesc.  "Quatre-cents anys del naixement del rector de Vallfogona" Serra d'Or  nº 268,  pàgs. 33-34. Abadia de Montserrat, 1982.

Massip, J. Francesc.  "Quatre-cents anys del naixement del Rector de Vallfogona"  Dins de Francesc Vicenç Garcia i la seva època "La Segarra". Pàgs. 9-12. Santa Coloma de Queralt, 1982

Massip, J. Francesc.  "Francesc Vicenç Garcia" (15 articles)  Ebre-Informes  ns. 200-215. 1981-1982

Massip, J. Francesc.   "IV Centenari del Rector de Vallfogona" (3 articles)  Canigó ns. 755-757.  1982

Massip, J. Francesc.  "Aproximació a l'obra dramàtica de Francesc Vicenç Garcia"  D'Art ns 8-9 p.p. 147-156.  1983

Massip, Àngels  i  Massip, J. Francesc. "Aproximació a la figura de Francesc Vicenç Garcia" dins de Comèdia Famosa de la Gloriosa Verge i Màrtir Santa Bàrbara. Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona. Barcelona, 1987.

Massip, J. Francesc.  "Tradició medieval i innovació en el teatre de Francesc Vicent Garcia". IN: El Barroc Català. Jornades sobre el Barroc Català, Girona, XII-1987. Quaderns Crema,  pp. 435-444. Barcelona, 1989.

Massip, J. Francesc.   "Vallfogona: la solitud del rector"  Avui 2-IX-98. Premsa Catalana. Barcelona, 1998

Massip, J. Francesc.  "Comèdia Famosa de la Gloriosa Verge i Màrtir Santa Bàrbara" dins Història del Teatre Català, Pàgs. 268-272, vol.I  Arola editors. Tarragona, 2007

Masoliver, M. "El Rector de Vallfogona en su centenario" La Vanguardia  15-3-1979  Pàg. 47  Barcelona, 1979

MCH. E. Volumen Suplemento al Diccionario Universal Compendiado. Pàgs.37-42 Edit. Oliva. Barcelona

Mestres, Salvador. "Poesías perdidas de Vallfogona. Poetas ignorados: Fragmento de un libro manuscrito titulado Curiosidad catalana". Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, II.  Pàgs. 385-412. Imp. Verdaguer. Barcelona, 1868

Mestres, Salvador. Mil y un epigramas catalans. XVII, LXXX, CXIII, CLXXI . Barcelona, 1878

Miquel, Francesc A. El rector de Vallfogona. Episodios de la Historia-50  Ed. Rafael Dalmau.
Barcelona, 1964

Miracle, Josep. Restauració dels Jocs Florals  Pàgs. 39-40 Aymà. Barcelona, 1945

Miró, Maria Mercè. El canonge Corbella i el Rector de Vallfogona. Dins "Ausa, XI/106-107)" Pàgs. 87-91. Patronat d'Estudis Ausonencs. Vic, 1983.

Miró, Maria Mercè. "El Rector de Vallfogona en una carta del segle XVII de l'Arxiu Episcopal de Vic"  Estudis de Llengua i Literatura catalanes (57)  Vic, 2008

Molas, Joaquim.  "Francesc Vicenç Garcia vs Rector de Vallfogona".  (amb il.lustracionsSerra d'Or  XVIII.  Pàgs. 34-39. Abadia de Montserrat, 1976

Molas, Joaquim. Història de la Literatura Catalana. vol. VIII. Barcelona, 1986.

Moliné i Brases, E. Les Cent millors poesies de la Llengua Catalana. Pàgs. 87-91 Llibreria Espanyola. Barcelona

Moncunill Cirac, Ll.M. "Els castellanismes en la llengua poètica del Rector de Vallfogona" Dins de Francesc Vicenç Garcia i la seva època "La Segarra". Pàgs. 25-27.  Santa Coloma de Queralt, 1982

Moncunill Cirac, Ll.M. "Els castellanismes en la llengua poètica del Rector de Vallfogona". Quaderns de Vilaniu (1, maig) pàgs. 31-43. Valls, 1982

Montanyà, Josep. El Dr.Francesc Vicens Garcia, rector de Vallfogona de Riucorb. Edició de la conferència sobre la persona i obres. Vallfogona de Riucorb, 1930

Montoliu, Manuel. La Renaixença i els Jocs Florals. Pàgs. 10-83 Alpha. Barcelona, 1948

Mundo Fuertes, A. Francesc Vicenç Garcia. Rector de Vallfogona. Fundació d'Història i Art Roger de Belfort. Barcelona, 1982

Nicolau d'Olwer, L. Resum de literatura catalana. Perspectiva general. Col.lecció Barcino nº 33, pàgs. 88-92 La Renaixença. Barcelona, 1927

Nogués i Pahí. "Catalans notables. Francesc Vicenç Garcia". Curiositats de Catalunya  nº 12 pàgs. 8-12 . Imp. Altés. Barcelona, 1936.

Nou Diccionari 62 de la Literatura Catalana (E. Bou)  "Garcia, Francesc Vicent" pàgs. 310-311 
Edicions 62. Barcelona, 2000

Nova enciclopèdia catalana de l'estudiant. "Garcia, Francesc Vicent"  vol. 5 pàg. 273. Ed. Carroggio. Barcelona, 199.

Pagès de R., L. "Lo Doctor Francesch Vicens Garcia, Rector de Vallfogona".   L'Escut de Catalunya  nº 5 pàgs. 34-36. Ullastres i Sanpons. Barcelona 1879

Pastor Lluís, Federico. Apuntes biográficos de D. Francisco Vicente Torres (?). Tortosa, 1916.

Vila Pep i Rossich Albert. Un cançoner català del Barroc. dins Anals de l'Institut d'Estudis Gironins. Vol. XLI 2000 pàgs. 179-190

Petit. Curial Enciclopèdic Il.lustrat. Pàg. 586. Max Cahner. Barcelona, 1979

Piera Miquel. "Vicens Garcia, rector de Vallfogona"  dins La Font Prehistòrica y Medicinal de Vallfogona de Riucorb. Cant tercer: . Can Thomas. Barcelona, 1904

Piludu, Carla.  "Francesc Vicent Garcia e la poesia spagnola del barocco. Continuità e rottura nell'opera dell'autore catalano" Anale della Facoltà de Scienze della Formazione dell'Università de CagliariNuova serie vol. 19, pàgs. 295-325. 1996.

Piñol, Rosa Maria. "La poesia eròtica i pornogràfica del barroc fou, majoritàriament, escrita per eclesiàstics" La Vanguardia 16-IV-85  Barcelona, 1985

Piquer Jover, J. J. El Dr. Vicenç Garcia i fra Josep Barberà. Noves Notícies sobre els Orígens de la seva amistat. "Santes Creus" nº 32pàgs. 113-142. 1970.

Pla Pi, Pau. "Las festas de Vallfogona" La Llumanera de Nova York  Vol. V, nº 56 Nova York, 1879

Pla, Josep.  O.C.J.Pla 12 Notes disperses (Referència crítica a F.Vicenç Garcia). Dins d'Obra Completa. Vol.12, pàg. 227. Edit. Destino. Barcelona, 1993.

Poblet, Josep M. "Els Precursors de la Renaixenca: del Rector de Vallfogona a Aribau". Episodis de la Història. Vol. 47. Ed. Dalmau. Obradors Salvà. Barcelona,1968.

Pons, A. "Cap a la recuperació de Vicenç Garcia" Avui  8-4-79. Premsa Catalana. Barcelona, 1979

Pont i Gol, J. Tercer Centenari del Rector de Vallfogona, home fidel. Edit. Barcino. Barcelona, 1975

Prats Vidal, D.  "El Rector de Vallfogona" dins Als estudiants, "Recepta", o la vitalitatde la poesia satírica de tema estudiantil al seminari de Vic a mijan del segke XIX. Institu de lengua i Cultura.  Universitat de Girona. Girona, 

Puig, Armand. "El Rector de Vallfogona vist des de la rectoria". Dins de Francesc Vicenç Garcia i la seva època "La Segarra". Pàgs. 29-30. Santa Coloma de Queralt, 1982

Pujols, Francesc. "Retrat de Garcia a la Galeria de Catalans il.lustres" Dins de Història de l'Hegemonia catalana en la política espanyola. Vol. I, pàgs. 78 i s. Ed. Tobella. Barcelona, 1926.

Querol, Enric i Rossich, Albert  "Un epigrama inèdit de Vicent Garcia"  Nous col.loquis V. Pàgs. 119-128. 2001

Querol, Enric. "Francesc Vicent Garcia i Ferrandis, rector de Vallfogona". Dins Vides aixorejades La Veu de l'Ebre, pàgs. 71-73. Torotsa, 2007

Querol, Enric. Francesc Vicent Garcia, poeta barroc. Vida i misteris del Rector de Vallfogona  Rafael Dalmau, editor. Barcelona, 2023

Ramon Vinyes, S. "Rector de Vallfogona". Dins de: Homenatge al poeta Dr. Francesc Vicenç Garcia, Rector de Vallfogona en el IV Centenari del seu naixement (1582-1982). Pàg. 12. Gogistes Tarragonins. Tarragona, 1982

Rendé, Joan. "Tots som uns rectors de Vallfogona" Avui 10-1-82. Premsa Catalana. Barcelona, 1982

Ribas, Anton.  "El Rector de Vallfogona 350 anys després". El Correu dels dijous III. 11-9-75 Barcelona, 1975

Riquer-Comas, M de. "El Rector de Vallfogona" dins Resum de literatura catalana. Barcelona, 1947

Riquer-Comas, M de. "Lo Rector de Vallfogona i La Armonía del Parnàs". Història de la Literatura Catalana  volum IV, pàgs. 654-655. Ed. Ariel. Esplugues de Llobregat, 1964.

Roig Albert. "Retrat i semblança de Vicent Garcia, rector de Vallfogona" dins  Cecília de Florejats (Premi de narrativa Cristòfol Despuig, Tortosa 2006), 2ª part, pàgs. 53-89 i 146-160  Ed. Montflorit. Barcelona , 2006

Rossich, Albert. Poètica del barroc, una; el Parnàs Català. Col.legi Universitari de Girona. Girona, 1979

Rossich, Albert. "La fortuna literària de Francesc Vicent Garcia". Dins de Francesc Vicenç Garcia i la seva època "La Segarra". Pàgs. 17-20. Santa Coloma d Queralt, 1982

Rossich, Albert. "Vigència de Francesc Vicenç Garcia" Avui 10-1-82. Premsa Catalana. Barcelona, 1982

Rossich, Albert.  "La data de naixença del Rector de Vallfogona".  La Vanguardia  pàg. 36  11-I-82. Barcelona, 1982

Rossich, Albert.  "Per una edició crítica de l'obra de Francesc Vicent Garcia" L'Estruç  nº 1 .II. Pàgs. 3-4. abril, 1982

Rossich, Albert. "Francesc Vicent Garcia: Tres segles i mig de referències escrites" Arxiu de textos Catalans Antics. nº 3, pàgs. 259-276. 1984.

Rossich, Albert. "Francesc Vicent Garcia i el Barroc hispànic" Els Marges31 pàgs. 3-9. Maig, 1984

Rossich, Albert. Francesc Vicent Garcia: assaig d'edició crítica. Resum de Tesi doctoral. Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, 1985

Rossich, Albert.   "Francesc Vicent Garcia Rector de Vallfogona"  Dins Antologia poètica, pàgs. 11-14  Fundació Roger de Belfort. Santes Creus, 1985

Rossich, Albert.  "El Rector de Vallfogona i Girona".  Revista de Girona  nº 115pàgs. 63-66, 1986.  Girona, 1986.

Rossich, Albert. Francesc Vicent Garcia. Història i mite del Rector de Vallfogona. Edicions, 62. Nova-Grafik s.a. Barcelona, 1987.  Una segona edició revisada al 1988.

Rossich, Albert. "Francesc Vicent Garcia, rector de Vallfogona" dins Poesia eròtica i pornogràfica del segle XVII. Introducció, compilació i notes. Ed. Quaderns Crema. Girona, 1988

Rossich, Albert. "El Barroc. Els primers poetes. Francesc Vicent Garcia". Dins de Història de la Literatura Catalana Vol. I, pàgs.172-173. Edicions 62  Ed. especial per l'AVUI. Premsa Catalana. Barcelona 1989.

Rossich, Albert. "El Rector de Vallfogona, entre nyerros i cadells" Dins de Torna, torna Serrallonga i llegenda dels bandolers catalans del barroc. Pàgs. 51-53 Fundació La Caixa. Barcelona, 1994.

Rossich Albert, Corbella D., Corbella M., et a. "Mn. Francesc Vicenç Garcia, rector de Vallfogona" Dins la videocasset VALLFOGONA.. Història i poesia a la vall del Corb. Parròquia de Vallfogona de Riucorb. 1998

Rosich Albert i Querol, Enric. "Noves dades biogràfiques del poeta Vicent Garcia" dins Nous col.loquis III, pàgs. 99-124. Tortosa, 1999

Rossich, Albert. "Francesc Vicent Garcia" dins La Armonia del Parnàs (edició facsímil). Pàgs. 9-15. Edició  Universitats de València i de Barcelona. Bacelona, 2000.

Rossich, Albert. "Comèdia de Santa Bàrbara" dins El teatre Barroc (segle XVII). Pàgs. 4,5,6.  Institut de la Llengua i Cultura Catalanes - Universitat de Girona. Girona, 2001.

Rossich, Albert  i  Pep Valsalobre Poesies de Garcia (pgs. 39-107) dins de Poesia catalana del barroc. Antologia. Edicions Vitel.la. Bellcaire d'Empordà, 2006.

Rossich, Albert. "La fortuna literària i crítica de Francesc Vicent Garcia"  Dins Del cincents al setcents: tres-cents anys de literatura catalana" pàgs. 505-574  Edicions Vitel·la. Bellcaire d'Empordà, 2010

Rossich, Albert., "Francesc Vicent Garcia" pàgs.338-350. I "Francesc Vicent Garcia i el Barroc hispànic"   pàgs.354-356  Dins de Panorama Crític de la Literatura Catalana (Vol. III Edat moderna)  Editorial Vicens Vives, Barcelona 2011.

Rossich, Albert.  "Dos panegírics d'Andreu Rey d'Artieda (1604) i Vicent Garcia (1613) pronunciats a l'Estudi General de Lleida. Edició crítica"  Edicions de la Universitat de Lleida.  Lleida, 2019

Rossich, Albert.  "L'Obra de Francesc Vicent Garcia i l'Acadèmia de Bones Lletres" Real Acadèmisa de Bones Lletres de Barcelona, 2022.

Rossich, Albert i Marc Sogues.   Any Rector de Vallfogona 2023. Dossier de premsa. Grup de Recerca en Literatura Catalana de la Universitat de Girona. 2023

Rossich, Albert. Francesc Vicent Garcia, Rector de Vallfogona. Poesia Completa, vol.1 (sonets i dècimes)  Editorial Barcino. Barcelona, 2023

Rubió i Balaguer, J.. "Vicenç Garcia, Rector de Vallfogona".  Dins de Historia General de las Literaturas Hispánicas.volum IV. 1ª' part, pàgs. 557-586. Barcelona, 1958.

Rubió i Ors, J. "Lo Doctor Vicens Garcia y sas Obras literarias". Dins de  Jochs Florals de Barcelona en 1863. Composició nº 17, pàgs. 99-126. Barcelona , 1863.

Rubió i Ors, J.  "Biografía del Dr. Vicente García, Rector de Vallfogona y juicio crítico de sus obras". Dins de Certamen de la Academia de la Juventud Católica de Tortosa en honor de su excelsa patrona la Virgen. Imprenta y Librería de Salvador Isuar. Tortosa,1879.

Rubió i Ors, J. El Doctor D. Francisco Vicente García, Rector de Vallfogona. Su vida y sus obras poéticas. Tipografía de los Sucesores de Ramírez y Cia.. Barcelona,1883.

Rubió i Ors, J.   "F. Vicente García". Dins de Biografías. I, pàgs. 216-246. Seix & Barral. Barcelona, 1948

Ruiz, Joan. "Vicent Garcia". Dins de Història de la Literatura Catalana. Pàgs. 383-386. Teide. Barcelona, 1954

Sabater,  Sinesio. Biografía del  Dr. Francisco Vicente García Rector de Vallfogona y Juicio crítico de sus Obras Poéticas. Imp.del Hospicio Provincial. Gerona, 1882.

Sabater, Sinesio.  "Una Obra en Prosa del popular poeta Dr. D. Francisco Vicente García Rector de  Vallfogona". Diario Tortosa  nº 52. Pàgs. 1-2  Tortosa, 1882

Sabater, Sinesio.  "D. Francisco Vicente García, conocido en su tiempo por el Dr. Garcenio, Rector de Vallfogona".  Dins de Album Biográfico Dertosense. Vol. I, pàgs. 22-68 Ed. Oddulio González. Tortosa, 1892

Sales, Joan. "El Dr. Vicent Garcia"  Dins de Els Òrsides: Quaderns de l'exili, mars-abril 1945
Coyoacán  (Mèxic), 1945

Salisi Clos Josep M. "Goigs de Nostra Senyora de la Bovera, un manuscrit anònim de 1721" dins URTX nº 18  Tàrrega (2005)

Salvat i Bové, J. Tarragona en la Historia General. Cap. IX, pàg. 102. Altés. Tarragona, 1928

Santacana, Alfred. "El Rector de Vallfogona, vida i obra de Francesc Vicent Garcia" pàgina web. (2000) http://rector-vallfogona.cat

Santacana, Alfred. "El Rector de Vallfogona" prefaci dins Francesc Vicenç Garcia i Torres Rector de Vallfogona, XIV poemes. Pàgs. 3-7.  Edició digital de Lolabooks.com.  2001.

Serra, Mª Rosa,  El Rector de Vallfogona, escriure per fer riure.  Sessió 4ª en el curs de literatura catalana. Omnium, Figueres. 2003

Serra Baldó, A. i Llatas, R.  Resum de Poètica Catalana. Pàgs. 31, 43, 101, 104  Edit. Barcino. Barcelona, 1932

Serra i Boldú, V. "Vicent Garcia". Dins de Arxiu de Tradicions Populars. Imp. Casa Caritat. Barcelona, 1915

Serra Puig, Eva. "Entorn històric català de l'època de Francesc Vicenç Garcia".  Dins de Francesc Vicenç Garcia i la seva època "La Segarra". Pàgs. 21-24. Santa Coloma d Queralt, 1982

Serra Vilaró, J. El «Quixote» d'Avellaneda fou imprès a Tarragona. Tipog. Suc. de Torres a Virgili. Tarragona, 1936.

Serra Vilaró, J. El Rector de Vallfogona Dr. Vicente García, autor del Quijote de Avellaneda.  Edit. Balmes. Barcelona, 1940.

Serra Vilaró, J. El Rector de Valfogona Vicente García, autor del «Quijote» de Avellaneda. Conferències de la Biblioteca Central amb motiu del IV centenari de Cervantes. Imp, Escuela C. Prov. de Caridad. Barcelona.

Serra Vilaró, J. El Rector de Vallfogona Dr. Francesc Vicens Garcia àlias Avellaneda. 2ª edició ampliada  Imp. Escuela C. Provincial de Caridad. Barcelona, 1964.

Scheneeberger, A. Anthologie des poètes catalans contemporains depuis 1854. pàg. 13 Povolzky & Cie. Paris,

Soldevila, Ferran. Història de Catalunya, volum II  Dr. Garcia pàg. 275 Barcelona, 1935

Soldevila, Ferran. Història de Catalunya, volum III. Alpha. 2ª edició.  Index onomàstic: Garcia Vicenç. Pàgs. 965-987-988-1307-1308-8 i 1316. Tip. Emporium. Barcelona, 1963.

Soler, Frederic  (Serafí Pitarra). Lo Rector de Vallfogona. Drama en tres actes i en vers. Establiment tipographic de Jaume Jepús .Altres edicions: al 1874, 1908. Barcelona, 1871

Soler, Frederic  (Serafí Pitarra). Lo Rector de Vallfogona. Drama en tres actes i en vers.   Biblioteca virtual Joan Lluís Vives.  Edició digital

S. P. y C. Vida, mort y Testament Del Célebre Poeta Dr. Francesch Vicens García, Rector de Vallfogona, Extractada De La Que Escrigueren Los Rectors dels Banys y Pitalluga y novament aumentada. Imp. y Llibreria de Joan Oliveres. Barcelona,1879.

Tasis, Rafael. Antologia dela Poesia Catalana. Biblioteca Selecta nº 58,  pàgs. 131-135.  Barcelona, 1949

Temporal, Josep.  Relats protagonitzats pel Rector de Vallfogona en el manuscrit de Sabater Carbonell.  Estudis de literatura Oral Popular. 2013.

Tomàs, Margalida. "Garcia i Torres de V, Francesc Vicent ". Dins de Gran Enciclopèdia Catalana. Vol. VII, 813-814 pàgs. Enciclopèdia Catalana S.A. Barcelona, 1974

Torras Amat, F. Memorias para ayudar a formar un Diccionario Crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña. Pàgs. 271-274

Torrent, Anna.  "Recull de Sonets de Francesc Vicenç Garcia" dins Teatre i poesia. Edicions 62. BCN Orbis. DL  Barcelona, 1986.

 Torrell i Eulàlia, S.  "Goigs de Nª Sra. de la Bovera". Dins de Els goigs a Reus. Pàg. 251. Ed. Rosa. Reus, 1974

Torrell  de Reus. Els Goigs i Cobles del Dr. Vicent Garcia, Rector de Vallfogona (1582-1623). Introducció biogràfica d'Osvald Cardona i bibliografia.. Imp. Altés. Barcelona, 1975.

Torrell  de Reus. Antologia Lírica de Barcelona, II, cap. IV, pàg. 181. Altés. Barcelona, 1949 

Triadú, Joan.  "Sobre Francesc-Vicenç Garcia, rector de Vallfogona" Avui  4 -IV-82. Premsa Catalana. Barcelona, 1982

Triadú, Joan.  "Un estudi del professor Rossich redescobreix el Rector de Vallfogona".  Avui  26-VII-87 Premsa Catalana. Barcelona, 1987

Tugués, Albert. "Lista de travesuras de Francesc Vicenç Garcia" Jano  nº 412, III-80. Doyma. Barcelona, 1980

Vallès, Emili.  Diccionari de barbarismes del català modern. Cites de Garcia, pàgs.166, 167, 210. Imp. Romana. Barcelona, 1930 

Vallverdú, Josep. "El rector en Vallfogona" Dins Destino nº 1967, pàgs. 45-46 14-VI-1975. Barcelona.

Vallverdú, Josep. Història de la Literatura Catalana. Pàgs. 66-67 i 75-80 Arimany. Barcelona, 1979

Vallverdú, Josep.  El Rector de Vallfogona i la llengua del barroc.  Institut d'Estudis Ilerdencs. Lleida, 1982.

Vallverdú, Josep. "Llegenda del Rector de Vallfogona".  Dins de Proses del Ponent. Pàgs. 127-131 Ed. Destino.  Sant Boi de Llobregat, 1986

Valsalobre, Pep. "Garcia" dins Agustí Eura i les muses catalanes a l'Acadèmia de Barcelona. Boletín de la Real Academia de  Buenas Letras de Barcelona. Barcelona, 2001 o en Internet: http://www.udg.edu/ilcc/valsa_eura.htm

Valsalobre, Pep. "Vicent Garcia, poeta europeu"   Caplletra (52) J.Lluis Vives, Alacant, 2012

Vega, Manuel i Vives Joaquim. (Rectors de Pitalluga i dels Banys). Vida del Dr. Vicent Garcia. Dins de L'Armonia del Parnàs...  Barcelona, 1703

Vergés, Oriol. El Rector de Vallfogona i el seu temps. La Xarxa. Abadia de Montserrat.
Barcelona, 1982.

Vidal Alcover, J. Síntesi d'història de la literatura catalana. Vol. I, pàgs. 255-257 i 268. Vol. II, pàg.22. Ed. La Magrana. Barcelona, 1980

Vidal Alcover, J. Comèdia en tres jornades i un pròleg de la gloriosa Verge i Màrtir Santa Bàrbara. Ed. Sebastià Gelabert- Gràfiques Miramar.  Manacor, 1981

Vidal Alcover, Jaume. "El Rector de Vallfogona en la literatura del seu temps". Dins de Francesc Vicenç Garcia i la seva època "La Segarra". Pàgs. 13-16. Santa Coloma d Queralt, 1982

Vidal Alcover, J.  "Notes al text poètic de les dècimes sobre el viatge per mar del Marquès d'Almaçan". Dins de  Homenatge al poeta Dr. Francesc-Vicenç Garcia Rector de Vallfogona en el IV Centenari del seu naixement (1582-1982). Gogistes Tarragonins. Tarragona, 1982

Vila Lusilla, A. Literatura Catalana.  Pàg. 60 Col.lecció Quaderns. Tip. Emporium. Barcelona, 1976

Vila Riera, J.  El Gra de l'Història. Vol. II, pàgs. 284-285. Imp. A. López. Barcelona

Vilamala, Joan.  Auca de Mn. Francesc Vicent Garcia.  Només text, difós per Internet. Manresa, 2001

Villar de Serchs, A. Lectures sobre coses de Catalunya. Pàgs. 265-267. Edit. Salvatella. Barcelona, 1961 

 


Confecció d'aquestes planes:
Alfred Santacana Gassull

Descripción: Descripción: Descripción: C:\Users\PC\Documents\WEB RECTOR\bustia.gifSuggerimets i
correspondència

alfredsantacana  @ yahoo.com

 Descripción: Descripción: Descripción: C:\Users\PC\Documents\WEB RECTOR\previous.gif