Epitafi a la sepultura de un gran bevedor 
d'aiguardent, que morí de gota

Hic jacet lo qui cregué
ésser preservat de gota,
puix d'aigua sols una gota,
si no ardent, mai la begué.
Gota l'agotà i tragué
d'esta vall de plors i crits;
i per segles infinits
estarà sencer son cos,
que cuc no hi ha que hi dón mos,
perquè el guarden los mosquits.

 dibuix en una publicació de l'any 1840