Les auques del Rector

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
   Auca del Rector de Vallfogona

Auca moderna.
Textos de Climent Forner i ilˇlustracions de Pilarín Bayés
Edició de l'Ajuntament de Vallfogona. Altés s.l. Barcelona 1982

   Auca intranscendent del Rector de Vallfogona

Auca moderna evocativa de les pretčrites. 
Confeccionada per Josep Camins de Santa Coloma de Queralt
Edita: Josep Martí - Altés s.l. Barcelona 1975

    Historia del Rector de Vallfogona

Facsímil d'una auca anecdňtica  (en castellŕ)
de les darreries del segle XIX
Successor de A. Bosch.  Altés. s.l. Barcelona

    Auca de Francesc Vicent Garcia       

Auca inčdita, només publicada a Internet.
Original d'en Joan Vilamala (Manresa) 2001

Ilˇlustracions: Irene Bordoy, Pilarin Bayés, 2009

    Auca de l'Any Rector de Vallfogona 2023      

Auca audio-visual creada el 21 de març del 2023
en celebrar-se el Dia Mundial de la Poesia.i Any del Rector.

Versos i veu de Josep Pedrals, dibuixos de Marc Torrent i
animació de Daniel Soms.