Poesias Serias del Dr. Vicens Garcia, Rector de Vallfogona.   D'un arranjament de edicions fetes els anys 1700,1820,1840,1856 i 1866. Ës publica una edició econòmica de tres rals (75 cèntims) I. Lopez Bernagosi. Barcelona,1872

 

Poesias festivas i satíricas del Dr. Vicens Garcia, Rector de Vallfogona.  Il·lustrada amb dibuixos de J.Pellicer. Estampa de Lluís Tasso Serna. Barcelona, 1887.
 

 


Una obra en prosa del popular poeta Dr. Francesh Garcia, Rector de Vallfogona.
.Reimpresa de la única edició de 1622 i precedida de un pròleg de n'Enric Claudi Girbal, cronista de Girona. (incompleta)Impremta d'en Manuel Llach. Girona, 1882.
 

Lo Rector de Vallfogona. Drama en tres actes i en vers. Estrenat al teatre Romea el 1871. Frederic Soler (Serafi Pitarra ). Altres edicions 1874 i 1908. Llibreria d'Edualt Puig. Barcelona,1871.
 

 

 

Lo Rector de Vallfogona, novel.la històrica original.  Josep Feliu i Codina. Il.lustracions de J. Vinardell.  Imp. de Espasa Germans y Salvat. Barcelona,1876
 

Un poéte catalan du XVII siecle, Vicens Garcia, Rector de Vallfogona. Victor Aragon. Typographie et Lithognaphie Boehm et Fils.  Imprimeurs de l'Academie des Sciences Naturalles. Montpellier,1880

 

 


El Doctor D. Francisco Vicente García, Rector de Vallfogona.Su vida y sus obras poéticas.  Joaquín Rubió i Ors. Monografía. Tip. successors de Narciso Ramírez. Barcelona,1883.

Mostra dels escrits en prosa y en vers del Rnt. Dr. Francesch Vicens Garcia.  Ramon Corbella LLobet, Edició precedida d'algunes notícies biogràfiques de l’autor.  Tipografia  y Llibreria Catòlica de Sant Joseph. Vic,1889. Nova edició al 1902.

 

 

 

Mostra dels escrits del Dr. Francesc Vicens Garcia, rector de Vallfogona´precedida de quatre notes biogràfiques... Ramon Corbella Llobet. Tercera edició revisada. Impremta i Llibreria Ausetana. Vic, 1912.

 El Rector de Vallfogona.  Joan Amades, .Narracions populars, vol. III. . Dibuixos de  Barrillon.  Graf. Calmell. Barcelona,1938.

 
 

 

 

Historia del Rector de Vallfogona, D.Vicente GarcíaJoaquín Bohigas de Arguilol. Sociedad editorial manresana. Manresa 192?.

El Rector de Vallfogona Dr. Vicente García, autor del Quijote de Avellaneda. Juan Serra Vilaró.
Conferències de la Biblioteca Central amb motiu del IV Centenari de Cervantes. Imp, Escuela C. Prov. de Caridad. (2ª edició 1964). Barcelona, 1940.