Efemèrides  II
Notícies més recents referents al Rector de Vallfogona

 

 Finalment ja s'ha conegut quan i on va néixer el Rector de Vallfogona !

 Durant molts anys la data de naixement de Francesc Vicent Garcia ha estat un veritable enigma que mai s'havia ben resolt.. Tots els biògrafs  plantejaren enginyoses hipòtesis però sense arribar a assolir una conclusió certa. Comunament es venia acceptant que F-Vicent Garcia era oriünd de Tortosa  i es situava el seu naixement cap a finals de l'any 1578 o principis del 1579.
La persistent tasca de recerca del Prof. Albert Rossich finalment ha culminat amb una important troballa  que resol definitivament aquest dubte històric: quan i on va néixer el famós Rector de Vallfogona. Ara sabem amb certesa que  no va néixer a Tortosa, com fins ara es venia afirmant, sinó que nasqué a Saragossa  i allí és on va ser batejat el 23 de gener del 1579 segons ho testifica la corresponent partida de naixement.  Aquest document es conserva actualment al Archivo de Protocolos de Zaragoza,
El Setmanari l’Ebre  ha publicat, amb primícia, aquesta notícia en la seva edició en paper, el mes de juliol de 2019, en un article de n'Enric Querol, historiador que ha compartit recerca amb n'Albert Rossich.


   Musicant el Rector de Vallfogona.

 Un grup de canta-autors del Baix Ebre, Pili Cugat i Carlos Lupprian posen música i interpreten textos del Rector de Vallfogona.
É
s "un duet que es dedica des de principis del 2016 a la música d’autor. Els uneix l’amor a la música i la poesia, i una forta estima a la natura i els paisatges de les Terres de l’Ebre. L’aigua ha estat fil conductor del nostre treball des dels seus inicis, on s’uneix la sensibilitat creativa, l’experiència i els coneixements com a músic i com a productor musical del Carlos, amb l’apassionament i el sentiment de la veu de Pili"

E
l maig de 2020 realitzaren una actuació telemàtica en directe interpretant poemes musicats de Francesc Vicent Garcia i a l'agost del mateix any, al poble de Vallfogona  de Riucorb, presentaren una audició presencial amb noves cançons.

 

Constitució d'un arxiu bibliogràfic del Rector a Vallfogona

El dia 9 d'octubre (2021) en  les dependències de l'Ajuntament de Vallfogona es va crear un arxiu de llibres i documents diversos relacionats amb la insigne figura de Francesc.Vicent Gracia. En la sala de reunions s'instal·là una vitrina on s'hi va dipositar la donació de n'Alfred Santacana Gassull, vallfogoní de naixença, consistent en una quarantena de llibres, publicacions diverses, material audiovisual, postals, retalls de premsa, auques... Cal esperar i desitjar que altres futures donacions vagin ampliant i convertint aquest recull  bibliogràfic en un punt de referència documental del Rector de Vallfogona, justament en el poble on durant 16 anys hi a exercí el seu ministeri sacerdotal i on hi va escriure la major part de la seva obra poètica.
En les imatges es visualitza la signatura del lliurament amb l'alcalde de la vila Sr. Francesc Llobet, l'observació per part d'assistents a l'acte  d'unes quantes obres exposades sobre una taula  i la vitrina, proporcionada per l'alcaldia, per custodiar la deixa documental
.

   

  Notícia rellevant.
 
 El 10 de febrer de 2022 n’Albert Rossich pronuncià un memorable discurs en l’acte de recepció d’Acadèmic Electe a la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. En el curs de la intervenció, el nou Acadèmic, va anuncià la propera publicació del primer volum de l’edició crítica  de les obres de F.Vicent Garcia en la  que hi ve treballant durant anys.  Després d'incansable recerca  presenta  la relació d’obres  que són autèntiques i alhora senyala alguns poemes publicats  considerats  dubtosos i altres que han estat falsament atribuïts. Com és evident aquesta notícia fa palès que unes quantes obres divulgades durant tres cents anys són apòcrifes.
Amb aquest estudi crític, junt amb el descobriment de la veritable de la data de naixement, tants anys discutida, i el definitiu coneixement de l’obra autèntica, Albert Rossich ha situat la figura de Garcia al lloc que li corresponia en la història de la literatura catalana. El Rector de Vallfogona és sens cap dubte el poeta més important del barroc català, encara que popularment, ha estat més ben conegut com un capellanet al que se li atribueixen les mil  i una historietes, obviant massa sovint el seu gran mèrit literari i lingüístic.

L'Arxiu parroquial recuperat


Ja tenim l’arxiu parroquial de Vallfogona,  desaparegut  durant molts anys i amb la creença que havia estat destruït. El juliol de 1937 un regidor de l’Ajuntament de Vallfogona, per salvar-ne la destrucció, portà aquests documents al Museu de Reus. Ningú no en va saber res, ni els rectors, ni el poble, ni el Bisbat. Després de la guerra civil els traslladaren a l’Arxiu Històric Comarcal del Baix Camp a Reus.
Actualment el fons parroquial de Vallfogona es custodia a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona que reuneix les actes de batejos, confirmacions, matrimonis, òbits, testaments i altres assentaments a partir de l’any 1800.  Però els documents dels anys anteriors d'aquesta data fins a l'any 1348 romanen en l’Arxiu Comarcal de Reus.   En aquest Arxiu, doncs,  s’hi troben els assentaments de mà de F.Vicent Garcia de l’època que fou rector de la Parròquia Santa Maria de Vallfogona de Riucorb.  També s'hi conserva un Manual del  Dr.Vicenç Garcia i un petit quadre on s’hi guarda el seu testament manuscrit.
És sorprenent, sinó incomprensible, com després de tants anys de considerar perduts o destruïts aquests documents i  tenirnt coneixement de la localització d'aquesta part important de l'arxiu, l’Església no n’hagués reclamat la devolució, Potser la nova divisió territorial de les diòcesis a l'any 1957 va influir en el desconeixement i el conseqüent menysteniment d'aquest assumpte. Vallfogona era aleshores del bisbat de Vic i amb la nova divisió va passar a dependre del de Tarragona. Qui això escriu no s'assabentà de la notícia fins l'any 2010 a través d'un estudi a cura  de
l'historiador tarragoní J.M.Grau Pujol i R.Puig Tàrrec.

 

►   El Dr. F.Vicent Garcia  exercint de notari

 


Com és sabut, en l’època de Vicent Garcia molts rectors en parròquia de propietat, en ocasions redactaven actes notarials. El seu propi nomenament de Mn. Vicent Garcia fa esment d’aquesta faceta:

"En virtut de la ciència literària, claredat d'enteniment, honestedat de vida i costums i de moltes altres qualitats amb que Déu Senyor Nostre tant pia i misericordiosament ha enriquit a la persona del reverent Francesc Vicent Garcia, prevere de Tortosa, (...) i volent Nos premiar sos serveis (...) venim a nomenar-lo rector de la cura i escrivania de la parròquia de Santa Maria de Vallfogona"

Recentment hem tingut notícia que a l’Arxiu Històric de Barcelona es conserva un manuscrit, document de l’any 1615 on Vicent Garcia, signa com  rector i notari públic de Vallfogona.  El document es redactat en llatí segons el formalisme de l’època, ocupa el recte i el vers d’un foli plegat en quarts.
Es tracta d’un certificat que dóna fe d’un tracte entre un negociant de Vallfogona amb un altre de la població de Valls.

Després de tants anys tenim l’oportunitat en aquesta pàgina del manuscrit de poder veure la cal·ligrafia del Rector de Vallfogona

 

 

 

      Efemèrides I

 Any Rector